Home activiteiten PietVink-prijs contact

Piet Vink prijs

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project  dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van

Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs

uit, vernoemd naar de voormalige Haagse

wethouder Piet Vink (1927-2002).


Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers

een grote rol spelen, maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a.

Telefooncirkel Laak (2016) en de Zeeheldentuin (2017)


Aanmelden
Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal  

1 A4’tje tot 10 september worden ingediend bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157;

2500 CD Den Haag

t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email:


jolanda.vandersalm@denhaag.nl


Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.


Meer informatie bij de juryleden.


    Corrie Hoekstra, tel. 070-3258192 of email:     j.w.b.hoekstra@wxs.nl


    Jeannine Molier, 06-53339223

Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986

voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op

bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij

het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen.

Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger

van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of

adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.


De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden(VOG) heeft in 2004,

met steun van het   Gemeentebestuur van Den Haag, het initiatief

genomen om, in nauw overleg met de weduwe, mw. Zwaantje Vink,

 de  Piet Vink-prijs in te stellen. In 2014 heeft  de Gemeente

Den Haag besloten  deze  termijn met 10 jaar te  verlengen.

Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in november 2016

werd een aanmoedigingsbedrag uitgereikt aan:

Telefooncirkel LAAK