Home activiteiten PietVink-prijs contact

Piet Vink prijs

PERSBERICHT


Kandidaten gezocht voor de Piet Vink-prijs !


Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving  en waarin vrijwilligers een grote rol spelen?

Meld dit project  dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de

Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder

Piet Vink (1927-2002). Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken

kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de dertiende keer

uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a.

buurtboerderij de Nijkamphoeve en Imkerij Blije Bijen (2015) en

Telefooncirkel Laak (2016)


Projecten en initiatieven voor deze Piet Vink-prijs 2017 kunnen met een

omschrijving  (max. één A4) tot 14 september 2017 worden ingezonden aan de

Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad,

Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. T.a.v. mw. J. van der Salm

of per E-mail: jolanda.vandersalm@denhaag.nl


Aan de winnaar(s) van de Piet Vink-prijs 2017 wordt een wisselbeker, een oorkonde

en een cheque uitgereikt.  Het totale prijzengeld bedraagt € 4.500,- en moet

het project ten goede komen. Er kunnen meerdere projecten in aanmerking komen;

dan zal deze geldprijs  worden verdeeld.


Meer informatie over deze prijs kunt u opvragen bij de juryleden:

            Jaap Huurman, tel. 06 -24240111 of

            Corrie Hoekstra, tel. 070-3258192 of email:  j.w.b.hoekstra@wxs.nl

      Jeannine Molier, 06-53339223Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986

voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op

bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij

het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen.

Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger

van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of

adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.


De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden(VOG) heeft in 2004,

met steun van het   Gemeentebestuur van Den Haag, het initiatief

genomen om, in nauw overleg met de weduwe, mw. Zwaantje Vink,

 de  Piet Vink-prijs in te stellen. In 2014 heeft  de Gemeente

Den Haag besloten  deze  termijn met 10 jaar te  verlengen.

Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in november 2016

werd een aanmoedigingsbedrag uitgereikt aan:

Telefooncirkel LAAK