archief


Terug naar lijst

Hiernaast: de ontvangst door oud-collega Bruno Bruins bij de ingang van de vestiging.

Binnen vertelde Bruno ons hoe hij via een route die ondermeer langs Connexion en een kabinet liep, terecht kwam bij de UWV.

Over het instituut: het UWV ging de taken (zoals WW, arbeidsbemiddeling, ZW, WAO) overnemen van een reeks instellingen. Dat ging gepaard met een wijziging in het regeringsbeleid waarbij meer initiatief van de uitkeringsgerechtigden werd verwacht en mensen van loket naar hun computer dienen te gaan voor arbeidsbemiddeling en aanvraag uitkering. Tevens wordt uitkeringen minder snel verstrekt, zowel bij de UWV als bij de gemeente.

Het UWV heeft heel wat werk  aan uitkeringen (21 miljard per jaar) en arbeidsbemiddeling en zal tegelijk stevig  moeten bezuinigen op overhead. Een andere last voor het UWV is het groot aantal regel wijzigingen in de afgelopen 10 jaar, waardoor ook de administratie, net als bij de belastingdienst, erg complex is geworden.

De grote opgaven naast bezuinigen: digitalisering en managen verwachting burgers. De burger is, zeker na de participatiewet, geen klant meer, laat staan koning. Arbeidsongeschikten krijgen herbeoordelingen, mensen met een handicap moeten van sociale werkplaats naar een aangepaste werkplek bij reguliere werkgevers. Daarbij wordt er van uit gegaan dat oude werkvormen (zoals dat van de koffiejuffrouw) weer terug zullen moeten komen.

Een volgende spreker is Hans Geleinse, regiomanager Haaglanden bij het UWV. Hij staat voor de grote uitdaging via trajecten minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te krijgen. Probleem is daarbij wel dat er te veel doelgroepen zijn, die extra hulp kunnen gebruiken.

Martin Andriesen, directeur sociale dienst Den Haag krijgt te maken met groei van bijstandsuitvragen en strikter regels bij toekenning. Reactie op vraag: veel mensen beleven toepassing van sancties en de 4 weken uitstel (voorschot wel mogelijk) als een ernstig probleem. Er bestaat een klachtenregeling maar die is wel intern.   

 

Ouderen, ongeletterde mensen en een deel van de migranten hebben problemen om van persoonlijk contact met de instelling naar digitaal contact over te schakelen. Voor deze groepen zijn er voorlopig nog cursussen ‘on line dienstverlening’. Liang de Beer en Jesse Moers gaven een presentatie over deze voorziening.

Natuurlijk kwam ook het Zwartboek UWV ter sprake. Volgens Bruno een mix van klachten over gemaakte fouten bij de start en de nieuwe regelgeving van het rijk.

In de altijd beknopte ledenvergadering kwamen naast het dankwoord van Tiemen aan de gastheren ook voorstellen voor 1. Om ook ver buiten Den haag bezoeken te gaan doen en 2. Om een kroeg bijeenkomst te wijden aan het meedenken van leden met het bestuur over toekomstige activiteiten (Gisela) ter sprake.

Het laatste voorstel werd akkoord bevonden.

Daarna: de gezellige borrel.  

Overzicht opkomst en afmeldingen:  

download hier

6 juni 2014    Bezoek aan UWV