archief


Terug naar lijst

20 november 2015. Bezoek aan

The Haque Security Delta Foundation.

Zoals altijd begon alles met een wachten op de bus in het atrium van het stadhuis.

Vergeleken met vorige VOG excursies kenden we enige zorgen vooraf. De bijeenkomst moest van een vroegere datum verschoven worden naar 20/11 vanwege agendaproblemen van de Piet Vink prijs uitreikende wethouder. Er werd ons gevraagd identiteitsbewijzen mee te nemen. Dan denk je al gauw aan een ongemakkelijk bezoek met strikte controle bij het binnenkomen, waarna argwanende ogen en beveiligingscamera’s je blijven volgen.

Maar dat viel best mee. De ontvangst was gastvrij en de sfeer gemoedelijk. Er mochten vrijelijk foto’s genomen en de mobieltjes mochten aanblijven wat ook een aantal keren hoorbaar was.

Adjunct-directeur Joris den Bruinen gaf een presentatie waarin oorsprong en functies van de HSD en de plaats in het Beatrix kwartier werden toegelicht. De HSD werd deels financieel mogelijk door Rijkssubsidies onder de titel ‘Pieken in de Delta’.

Het thema ‘veiligheid’ kan makkelijk gelinkt worden aan de thema’s ‘vrede’ en ‘recht’, passend bij Den Haag. Verbetering van (o.a.) digitale veiligheid  is gebaat bij innovatie.

Vanwege die innovatie is de nabijheid en samenwerking met hoger onderwijs (Leiden, Delft, Haagse Hogeschool) belangrijk. Een samenwerking binnen een cluster van o.m. NFI, TNO, OM, politie die met en in het HSD informatie uitwisselen. Daarnaast zorgt het HSD voor training via ‘serieus’ gamen. En dat voert niet alleen tot forensische verbeteringen maar levert ook (veel) geld en banen op in regio Den Haag, maar ook daarbuiten, mede dank zij export van expertise.  

De tweede presentatie kwam van Onno de Bever (DSO). Daarin werd de HSD geplaatst in het perspectief van de geplande ontwikkeling en upgrading van het Beatrix kwartier, als kantoorcentrum. Ondanks de bestaande leegstand van kantoren volgens DSO kansrijk omdat het de omgeving geen achterafgebied is en het station van LOI er in ligt.

Hoewel niet door ieder gedeeld, zou station LOI in de toekomst, passend bij een andere status van het Beatrix kwartier, ook anders moeten gaan heten.

Zoals bij elke najaarsexcusrsie was het eind van de middag bestemd voor het uitreiken van de Piet Vink prijs, deze keer met twee genomineerden.

Het initiatief ‘Blije Bijen’ gericht op het beheren van het bijenvolk , in harmonie met het wezen van de bij en haar omgeving’. Een belangrijk initiatief in een tijd dat het want minder gaat met de zo heel belangrijke bijen. Victor Sterk, Isabella Hylkema namen een oorkonde van wethouder Ingrid van Engelshoven in ontvangst en kregen de 2e priijs van 1500 euro, in overeenstemming met de uitslag van de stemming onder de VOG-leden.   

De hoofdprijs (3000 euro) ging deze keer naar buurtboerderij ‘de Nijkamphoeve’. De Piet Vink beker werd door de wethouder overhandigd aan Joop van der Vaart en Jolanda Smit-Ligthart. Naast gelegenheid tot bezoek aan dieren biedt de buurtboerderij ook activiteiten voor de buurt, zoals een schaapscheerfeest in het voorjaar.


Zoals altijd werd deze interessante excursie besloten met een woord van voorzitter Tiemen en een borrel.

http://www.blijebijen.nl

http://www.nijkamphoeve.nl/