archief


Terug naar lijst

HVV-Laakkwartier / Piet Vink prijs 2013

4 oktober 2013

 Deze keer ging de VOG op bezoek bij HVV-Laakkwartier, dat fungeert als ‘Buurthuis voor de toekomst’.

Aan het eind van de middag werd de Piet Vink Prijs uitgereikt aan wijkberaad Mariahoeve: hoofdprijs. Daarnaast waren er kleinere prijzen ter aanmoediging

 Piet Vink prijs 2013:

 Wijkberaad Mariahoeve

Uitgereikt door: Koen Baart, (lid VOG, in de plaats van de verhinderde wethouder Karsten Klein)

Project: “De Tuinen” Kijkgroen wordt veranderd in gebruikersgroen, d.w.z moestuinbakken, bewerkt en onderhouden door bewoners. Doelen:  contact tussen culturen, elkaar leren kennen, meer saamhorigheid in de buurt.

2e prijzen:

-Spoorwijk, Mw Richardson en Mw Groot, projecten ‘Een voor ouderen’ en  Bingo-avond.

-Buurthuis Jonckbloetplein, koken,cursussen, lezingen door vrijwilligers

-Stationsbuurt Buurt(t)vrouwen van BO Buurtstation/ buurtcentrum Parada: ontmoeting vrouwen van verschillende culturen, via theaterbezoek, samen koken


Met het Buurthuis van de toekomst wordt er naar gestreefd om bestaande ruimtes waar mensen bij elkaar komen meer functies te geven en nieuwe gebruikersgroepen in de omgeving een plek te geven. In dit geval in de sportkantine van HVV-Laakkwartier. Volgens stedelijk projectmanager Madelon Martens, die hier een presentatie voor gaf, voert dat tot meer activiteit van vrijwilligers en dat ondanks de sluiting van een aantal buurtcentra.

Een andere presentatie betrof ‘Aanvalsplan Vrijwilligers’ , gegeven door Doney Honing. Over de maatregelen om vrijwilligersactiviteit te stimuleren. Een verhaal dat op kritiek stuitte omdat in de lijst van doelgroepen ook de bijstandsgerechtigden werden genoemd en de critici vonden dat het hier om ‘verplichte vrijwilligheid’ ging, controversieel en niet passend in hetzelfde lijstje.

Ook de voorzitter van HVV-Laakwartier  kwam aan het woord om te vertellen hoe het concept ‘Buurthuis van de toekomst door HVV-Laakkwartier praktisch werd ingevuld, met participanten van onder meer Wijkberaad Laak-Centraal, Mediation, juridisch spreekuur, Vve’s. Natuurlijk gevolgd door een trots verhaal over de inmiddels uit 750 leden bestaande vereniging, die een rijke historie kent, met onder andere de samenwerking en nauwe banden  met ADO-Den Haag.

Veel informatie op een middag waar niet alles goed ging: verplaatsing van de start, geluidstechniek liep niet helemaal als gewenst, een mevrouw onder de prijswinnaars buiten werd onwel en tenslotte, dank zij een slecht ADO-veld, een sportcrisis, waardoor de wethouder verstek moest laten gaan bij de prijsuitreiking. Maar met drankjes, hapjes en trotse prijswinnaars toch een bijeenkomst die al weer de moeite waard was. [Later gehoord dat het meeviel met de onwel geworden mevrouw, vermoedelijk alleen stress en ze kon na een bezoek aan ziekenhuis weer naar huis.]