Home activiteiten PietVink-prijs contact

activiteiten


vrijdag, 10 november:   Kennismaking met burgemeester Pauline Krikke.

Van onze voorzitter:

Denk aan het betalen van uw contributie: € 15,- per jaar op NL95ABNA050.22.24.401.
info@vogdenhaag.nl


 contactgegevens Jolanda van der Salm:

T: 070-3532921

 E: jolanda.vandersalm@denhaag.nl
                               


 www.vogdenhaag.nl

 Gastvrouw Pauline Krikke burgemeester van Den Haag.

Op 17 maart 2017 ben ik als burgemeester van Den Haag geïnstalleerd. Mijn portefeuille omvat Openbare Orde en Veiligheid, Internationale Stad, algemeen bestuurlijk-juridische aangelegenheden en representatie. Tevens ben ik voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

Pauline Krikke was eerder burgemeester van Arnhem en eerste kamer lid voor de VVD

 Aan de ereleden en de leden van de Vereniging van Oud-gemeenteraadsleden van Den Haag


Den Haag, 7 oktober 2017Beste ereleden, beste leden,


Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst op

 

  vrijdag, 10 november om 15.00 uur


Wij zullen dan de gast zijn van Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag


Na de bezichtiging van de gerenoveerde raadzaal zal nader worden ingegaan op jihadisme en openbare orde. Over beide onderwerpen zal een film worden vertoond, een toelichting worden gegeven en kunnen vragen worden gesteld.


Daarna zal de Piet Vink prijs worden uitgereikt en zal kennis kunnen worden gemaakt met de nieuwe burgemeester.


U kunt deze datum alvast noteren in uw agenda.

Te zijner tijd zult u nader worden geïnformeerd over het programma.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Tiemen Brill


T: 06-48574379 Wil Bianchi

T: 06-31197091 Harrie Kampf