Home activiteiten PietVink-prijs contact

activiteiten


vrijdag, 2 november 2018:   Thema schuldhulpverlening


Vadercentrum ADAM

Van onze voorzitter:

Denk aan het betalen van uw contributie: € 15,- per jaar op NL95ABNA050.22.24.401.
info@vogdenhaag.nl


 contactgegevens Jolanda van der Salm:

T: 070-3532921

 E: jolanda.vandersalm@denhaag.nl
                               


 www.vogdenhaag.nl

We zijn te gast bij wethouder

Bert van Alphen.

Portefeuille:

    Sociale zaken

    Werk en inkomen (exclusief     leerwerkbedrijven en     werkgeversservicepunten)

    Armoedebestrijding

    Sociale werkvoorziening

    Maatschappelijke opvang

    Emancipatie

    Stadsdeel Centrum

Zie uitnodiging hieronder


Aandachtspunten:

Verzoek penningmeester:

Svp contributie betaling vóór 1 juli.


Op elke ALV kunnen leden zich vooraf aanmelden als kandidaat voor het bestuur.

Kent u voormalige raadsleden? Maak hen dan bekend met de VOG.

Vadercentrum ADAM

Jonckbloetplein 24

2523 AR Den Haag

Tel. 070 205 2410

info@haagsevaders.nl

www.haagsevaders.nl


Beste ereleden, beste leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst op

vrijdag, 2 november 2018 om 14.00 uur

Wij zullen dan de gast zijn van Bert van Alphen, wethouder van Den Haag met de portefeuille Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Ontvangst op het Vadercentrum,

               Jonckbloetplein 24 2523 AR Den Haag met koffie                en thee.

14.10 uur: Introductie Vadercentrum Adam door Bilal Sahin

14.20 uur: Lisa Spuijbroek: helpdesk geldzaken

14.45 uur: Bert van Alphen: aanpak rondom schulden en                aansluitend uitreiking Piet Vink prijs

15.30 uur: “Proeverij” financiële trainingen

16.00 uur: borrel

17.00 uur: Afsluiting


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Tiemen Brill


T: 06-48574379 Wil Bianchi

T: 06-31197091 Harrie Kampf