Home activiteiten PietVink-prijs contact

activiteiten


vrijdag, 8 juni 2018:   bezoeken van Rotterdamse Baan/

Victory Boogie Woogie Tunnel

Van onze voorzitter:

Denk aan het betalen van uw contributie: € 15,- per jaar op NL95ABNA050.22.24.401.
info@vogdenhaag.nl


 contactgegevens Jolanda van der Salm:

T: 070-3532921

 E: jolanda.vandersalm@denhaag.nl
                               


 www.vogdenhaag.nl

De Rotterdamsebaan (vroeger Trekvliettracé genoemd, is een weg in aanbouw tussen het Knooppunt Ypenburg (autosnelwegen A4/ A13, binnen het knooppunt ligt ook de afrit Rijswijk centrum) en het bedrijventerrein de Binckhorst (nabij de binnenstad van Den Haag). De eerste werkzaamheden zijn in 2014 begonnen en op 1 juli 2020 moeten de eerste auto's over de baan rijden.

Het grootste deel van de weg bestaat uit de Victory Boogie Woogietunnel.

De nieuwe weg moet de Utrechtsebaan en de woonwijken gaan ontlasten door een rechtstreekse verbinding tussen de Binckhorst (bij de Zonweg, nabij de Centrumring Den Haag) en Knooppunt Ypenburg te vormen

Aan de ereleden en de leden van de Vereniging van Oud-gemeenteraadsleden van Den Haag


Den Haag, 27 mei 2018Beste ereleden, beste leden,


Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst op

 

  vrijdag, 8 juni 2018 om 13.30 uur


Wij zullen dan de gast zijn van Boudewijn Revis, wethouder van Den Haag


Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: vertrek bus van Stadhuis Den Haag. Verzamelen bij de receptie in het atrium


13.30 uur:  Inloop met koffie en thee in Trefpunt, Binckhorstlaan 340, 1e etage  2516 BL Den Haag             

                     

14.00 uur:  Toelichting project Rotterdamse Baan door Marja Holtsnijders en Lia Bos


15.00 uur:  Toelichting op de gebiedsontwikkeling Binckhorst door Eveline Kokx

15.15 uur:  Wandeling door de Binckhorst

16.15 uur: Borrel bij Capriole, Fokkerkade 18, 2516 CC  Den Haag

Met korte ALV *)


17.00 uur: Afsluiting, bus naar Stadhuis Den Haag


 


Met vriendelijke groet,Namens het bestuur
Tiemen Brill


*) Het bestuur hoort graag suggesties voor  komende bijeenkomsten.  De leden worden gevraagd hier over na te denken.

Er is in het bestuur ook gesproken over te organiseren thema-bijeenkomst.  Ook dit zal tijdens de ALV aan de orde komen.  


     

              T: 06-48574379 Wil Bianchi


            T: 06-31197091 Harrie Kampf


Aandachtspunten:

Verzoek penningmeester:

Svp contributie betaling vóór 1 juli.


Op elke ALV kunnen leden zich vooraf aanmelden als kandidaat voor het bestuur.

Kent u voormalige raadsleden? Maak hen dan bekend met de VOG.