Home activiteiten PietVink-prijs contact

activiteiten


vrijdag, 8 juni 2018:   bezoeken van Rotterdamse Baan/

Victory Boogie Woogie Tunnel

Van onze voorzitter:

Denk aan het betalen van uw contributie: € 15,- per jaar op NL95ABNA050.22.24.401.
info@vogdenhaag.nl


 contactgegevens Jolanda van der Salm:

T: 070-3532921

 E: jolanda.vandersalm@denhaag.nl
                               


 www.vogdenhaag.nl

De Rotterdamsebaan (vroeger Trekvliettracé genoemd, is een weg in aanbouw tussen het Knooppunt Ypenburg (autosnelwegen A4/ A13, binnen het knooppunt ligt ook de afrit Rijswijk centrum) en het bedrijventerrein de Binckhorst (nabij de binnenstad van Den Haag). De eerste werkzaamheden zijn in 2014 begonnen en op 1 juli 2020 moeten de eerste auto's over de baan rijden.

Het grootste deel van de weg bestaat uit de Victory Boogie Woogietunnel.

De nieuwe weg moet de Utrechtsebaan en de woonwijken gaan ontlasten door een rechtstreekse verbinding tussen de Binckhorst (bij de Zonweg, nabij de Centrumring Den Haag) en Knooppunt Ypenburg te vormen

Beste leden van de Vereniging Oud Gemeenteraadsleden

Den Haag.De voorjaarsbijeenkomst van de VOG is deze keer gewijd aan de Rotterdamse baan en de Victory Boogie Woogie Tunnel.


Nadere bijzonderheden volgen nog maar noteer u deze datum alvast in uw agenda.


    Nog enkele punten van aandacht:

 

   -De penningmeester ziet graag dat u uw contributie voor 1 juli   a.s.     overmaakt (zie kader hiernaast)


   -U kent waarschijnlijk raadsleden die afscheid gaan nemen na 21 maart. Het zou mooi zijn als u hen er op attendeert dat zij op enige afstand bij Den Haag en Haagse ontwikkelingen betrokken kunnen blijven en voormalige collega’s kunnen weerzien via tweejaarlijkse uitstapjes en een lidmaatschap van de Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag.

     En hoe meer zielen….


  -het bestuur maakt de leden er graag op attent dat elke excursie eindigt met een ledenvergadering waarop kandidaten voor het bestuur gekozen kunnen worden. Dus heeft u belangstelling of weet u iemand anders die bestuurslid wil worden: laat het ons weten!  


            T: 06-48574379 Wil Bianchi


            T: 06-31197091 Harrie Kampf